Tag: Editorial

மறக்க முடியாத சுவாரசியமான நாட்கள் மனதில் அலைபாயும் ஒரு இடமாக பல்கலைக்கழகம்.

பாடசாலை கல்வி முடிந்த பின் புதிதாக பல எதிர்பார்ப்புக்களுடன் காத்திருந்த நாட்கள் கை கூடிபல்கலைக்கழகத்தில் நுழைந்த பொழுது எத்தனையோ அனுபவங்கள்ரூபவ் எத்தனையோ புதிய ஆச்சரியமான விடயங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்த நினைவுகளாக உருமாறின. என் வாழ்நாளில் புதிய ஓர் இடத்தில் பல தெரியாத பல முகங்கள் மத்தியில் முதல் முதல் எனது சகாக்களுடன் உரையாடி உறவை நேர்முகமாக ஆரம்பித்த அந்த நாள் எத்தனை சகாப்தங்கள் ஆனாலும் மனதினை விட்டு விலகாது. ஏன் என்ற ஆச்சரிய கேள்வி உருவாகின்றதா? முதன் முதலாக வேறு மொழி பேசுகின்ற வேறு மதத்தினை தழுவிய நட்புக்களுடன் நட்பை ஆரம்பித்த நாள் அது. ஓர் ஆண்டு காலமாக நிகழ்நிலையில் கல்வியை தொடர்ந்தாலும் கூட பல்வேறுபட்ட செயல்பாடுகள் பலஅனுபவங்களை என்னுள் பெற்றுத்தந்தது. ஆங்கிலத்திற்கும் எனக்கும் எட்டா பொருத்தம். ஆங்கிலத்தில் பேச எழுத தயங்கிய பொழுது நான் பேசும் மொழி புரியாத விரிவுரையாளர்கள் என்னை ஊக்குவித்தது பேசத்துணைபுரிந்தது என்றும் மறக்கமுடியாத விடயம். ஓவ்வொரு விரிவுரையாளர்களும் ஒவ்வொரு வகையான அனுபவக்கல்வியினை பாடத்தினை தாண்டி கற்பித்து தந்தது. இன்று வரை பயனுள்ளதாக உள்ளது. பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள நடைமுறைகள்ரூபவ் ஒழுங்கு முறைகள் என்பவற்றை முறையாக…

Read more

Month in Review – February

Keeping busy is our speciality. Jump right in to keep up with all thats been going on here at RotaractArts! The Editors. Club Service Avenue | සමාජ සේවා අංශය | கிளப் சர்வீஸ் அவென்யூ The Club Service Avenue concluded the ‘Be mine, Maybe’ Valentines project on 13th February 2023 with much love! They had incorporated three games stalls, one popcorn stall and a mehendi stall to keep everyone entertained. Besides all the love in the air, the project was also successful at raising funds for future projects. Speaking of exciting stuff, they have another project in the works – the much anticipated ‘Baila Night’ waiting right around the corner for which they’ve already completed a few meetings and gone over the details!…

Read more

Ask me about Aasmi

Sri Lanka is a country with so many sweets and snacks. As a person who loves both sweets and  snacks, here I have chosen my favourite sweet, "Aasmi," for Reader's Digest. Even since we are now slowly moving towards Sinhala and Tamil New Year, for me it means the Aasmi season is coming, just like Kokis and Kevum season for others.

Read more

நினைத்தாலே இனிக்கும்…இனிப்பு பண்டம் என்றால் இது தான்

வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சுவையான உணவுகளை இதுவரை நான் சுவைத்து  உள்ளேன். ஆனால்  என்னால் என்றுமே மறக்க முடியாத உணவு.

Read more

Month in Review: December

We've been a little laid back getting this edition out, but that doesn't mean RotaractArts has been. Take a look at what we've been up to in this months edition! International Service Avenue | ජාත්‍යන්තර සේවා අංශය | சர்வதேச சேவை அவென்யூ In the Month of December, the International Service Avenue had discussions regarding a three-day leadership program. The program will be a joint project conducted in collaboration with the Rotaract club of Matribhumi Baluwatar IOM (RID 3292) and the Rotaract club of MIT First Grade College (RID 3181). The project is scheduled for January 2023. දෙසැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර සේවා මාවත තෙදින නායකත්ව වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.  මෙම වැඩසටහන මාට්‍රිබූමි බලුවටාර් අයි.ඕ.එම් (Matribhumi Baluwatar IOM) හි රොටරැක් සමාජය RID 3292…

Read more